ปั้นไทยศูนย์โลจิสติกส์อาเซียน

 ปั้นไทยศูนย์โลจิสติกส์อาเซียน

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งการลดต้นทุนภาคอุตสาหกรรม เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่สะท้อนประสิทธิภาพ การบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรมและในปีนี้ จากการสำรวจพบว่าต้นทุนการขนส่งต่อยอดขายของกลุ่มอุตสาหกรรมลดลงอย่างต่อเนื่องตลอด 5 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2555 ต้นทุนการขนส่งต่อยอดขายอยู่ที่ 7.27% ลดจากปี 2554 ซึ่งอยู่ที่ 8.47% ขณะที่ปีนี้คาดว่าภาคอุตสาหกรรมจะมีต้นทุนการขนส่งต่อยอดขาย ประมาณ 7%
 
“ผมได้มอบให้สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จัดทำแผนช่วยผู้ประกอบการ ให้สามารถลดต้นทุนการขนส่งลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากผลการดำเนินงาน ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาพบว่าการพัฒนาระบบการขนส่งภาคอุตสาหกรรม 30 โครงการ ช่วยลดต้นทุนได้ 3,500 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2558 กพร.ได้รับจัดสรรงบ 87 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมที่ควรสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก เช่น อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมการขนส่ง อุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้น เพื่อให้ตรงกับแนวโน้มของประเทศไทย ที่ต้องการพัฒนาประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง และศูนย์กลางทางการแพทย์ในอาเซียน”
 
นายอาทิตย์ กล่าวว่าสำหรับการพิจารณาระบบการขนส่งในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย พบว่า ภาพรวมไทยอยู่ในอันดับ 3 ของอาเซียน โดยเป็นผู้นำเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าระบบการขนส่งของไทยยังเป็นรองมาเลเซียและสิงคโปร์ ซึ่งมีการใช้งานระบบไอทีอย่างเข้มข้น และมีโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์กว่าเข้ามาช่วยบริหารจัดการการขนส่ง.