กองทัพมด "ถังก๊าซ" เศร้า

 กองทัพมด "ถังก๊าซ" เศร้า

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้หน่วยงานด้านพลังงานของประเทศลาวและพม่า ได้ยื่นหนังสือมายัง ธพ.เพื่อขอเพิ่มปริมาณการนำเข้าก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ภาคครัวเรือน ภายหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ามาบริหารประเทศ และมีมาตรการเข้มงวดในการลักลอบขนถังแอลพีจีข้ามประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณถังแอลพีจีที่จำหน่ายในแต่ละประเทศมีไม่เพียงพอ ทำให้ลาวได้เสนอขอนำเข้าแอลพีจีครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากเดิมเดือนละ 15 ตัน เป็นเดือนละ 150 ตัน ในขณะที่พม่าได้ขอนำเข้าเดือนละ 240 ตัน
 
ทั้งลาวและพม่าไม่สามารถผลิตแอลพีจีได้ในประเทศจึงจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด และที่ผ่านมาตามแนวชายแดนของประเทศไทยเข้มงวดกับการลักลอบขนส่งแอลพีจีถังออกไปจำหน่าย เพราะราคาแอลพีจีของไทยถูกกว่าเพื่อนบ้าน ซึ่งผิดกฎหมาย ทั้งนี้ การส่งออกแอลพีจีไปยังประเทศเพื่อนบ้านถือเป็นการให้ความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐ แต่ในหลักการจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการใช้แอลพีจีประเทศ และเป็นการซื้อขายในราคาตลาดโลก ซึ่งขณะนี้มีราคาอยู่ที่ 780 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน โดยการขอเพิ่มปริมาณนำเข้า ซึ่งตั้งข้อสังเกตว่าอาจมาจากความเข้มงวดของฝั่งไทยในเรื่องการหิ้วถังแอลพีจีข้ามแดนมากขึ้น โดยปัจจุบันราคาแอลพีจีภาคครัวเรือนของไทยมีราคา 22.63 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ลาวราคาอยู่ที่ 47.20 บาทต่อ กก. พม่า 42 บาทต่อ กก.