เปิดจองทะเบียนรถผ่านเน็ต10ต.ค.นี้

 เปิดจองทะเบียนรถผ่านเน็ต10ต.ค.นี้

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันประชาชนนิยมจองหมายเลขทะเบียนรถกับกรมการขนส่งทางบกมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจากสถิติการจองหมายเลขทะเบียนรถ พบว่ามีประชาชนยื่นคำขอจองหมายเลขทะเบียนรถเฉลี่ยวันละประมาณ 400-500 ราย ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดการเดินทาง ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย รวมทั้งลดปัญหาการจราจร จึงนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการเปิดให้จองหมายเลขทะเบียนรถของกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.tabienrod.com เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
 
ทั้งนี้ การเปิดให้จองเลขทะเบียนรถผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตประชาชนสามารถดำเนินผ่านคอมพิวเตอร์ทั่วไป (Windows Internet Explorer เวอร์ชัน 8 ขึ้นไป, Firefox, Chrome และ Safari รุ่นปี 2012 ขึ้นไป) หรือผ่านโทรศัพท์มือถือที่มีระบบปฏิบัติการ IOS, Andriod, Windows เวอร์ชัน 7 ขึ้นไป โดยกรอกข้อมูลชื่อ - นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขทะเบียนการค้า และใส่เลขทะเบียนรถที่ต้องการตามที่ระบุในตารางการเปิดจองหมายเลขทะเบียนรถของแต่ละวัน ซึ่งสามารถจองได้เพียง 1 หมายเลขเท่านั้น และต้องจดทะเบียนรถให้เสร็จภายใน 15 วันทำการ หากต้องการจองหมายเลขทะเบียนรถคันใหม่ต้องดำเนินการภายหลังจากนำเลขทะเบียนรถคันแรกไปจดทะเบียนเสร็จ และต้องจองหลังจากได้เลขทะเบียนคันแรก ไม่น้อยกว่า 90 วัน โดยหมายเลขทะเบียนที่จองได้นั้น จะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อผู้อื่นได้ ระยะแรกจะเปิดให้จองหมายเลขทะเบียนรถแบบคู่ขนานจนถึงหมวด 3 กล จากนั้นเมื่อเริ่มหมวด 3 กว จะเปิดให้จองหมายเลขทะเบียนรถทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น
 
สำหรับการจองหมายเลขทะเบียนรถของกรุงเทพมหานครที่เปิดให้จองผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนั้น ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รถเก๋ง) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน (รถตู้) ทั้งกรณีรถจดทะเบียนใหม่ กรณีรถที่จดทะเบียนแล้วแต่ต้องการเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนใหม่ และกรณีรถย้ายมาจากต่างจังหวัดที่เข้ามาใช้งานในกรุงเทพฯ ผู้ประสงค์จองเลขทะเบียนรถ จะต้องเป็นเจ้าของรถที่จดทะเบียนหรือผู้เช่าซื้อรถเท่านั้น ซึ่งการป้อนข้อมูลชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน หากระบบตรวจพบว่า อักษรหรือตัวเลขไม่ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน หรือไม่ตรงกับเอกสารนิติบุคคล จะถือว่าไม่ใช่บุคคลเดียวกันและจะไม่สามารถนำหมายเลขทะเบียนรถที่ได้จองไว้ไปจดทะเบียนได้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก อาคาร 2 ชั้น 5 โทรศัพท์ 02-2718705-7 หรือ Call Center 1584