ขึ้นค่าแท็กซี่ ธ.ค.นี้! เริ่มต้นคงที่ 35 บ. แต่จอดนิ่งขึ้นเป็น 2 บ./นาที

 ขึ้นค่าแท็กซี่ ธ.ค.นี้! เริ่มต้นคงที่ 35 บ. แต่จอดนิ่งขึ้นเป็น 2 บ./นาที 

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ได้สรุปเรื่องการปรับอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่มิเตอร์ใหม่แล้ว เบื้องต้นเตรียมอนุมัติให้ปรับขึ้นเฉลี่ย 13% คำนวณจากการนำอัตราการเงินเฟ้อในปีที่อนุมัติให้แท็กซี่ปรับราคาครั้งสุดท้ายเมื่อ 6 ปีก่อน มาเปรียบเทียบกับอัตราเงินเฟ้อปีปัจจุบัน พบว่าเพิ่มสูงขึ้น 13% 
 
และอนุมัติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารในช่วงรถติด และจอดนิ่งเพิ่มขึ้นอีกนาทีละ 0.50 บาท จากนาทีละ 1.50 บาท เป็นนาทีละ 2 บาท ให้อัตราค่าโดยสารสะท้อนต้นทุนเป็นจริงมากขึ้น ส่วนอัตราค่าโดยสารระยะเริ่มต้นคงไว้ที่อัตราเดิมคือ 35 บาท 
 
"เพื่อให้การปรับขึ้นค่าโดยสารมีประสิทธิภาพสูงสุด เรากำหนดให้ปรับขึ้นค่าโดยสาร แบ่งเป็น 2 ระยะ คือระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ระยะที่ 1 ช่วง 6 เดือนแรก จะอนุมัติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารเพียง 8% ก่อน เพื่อรอดูประสิทธิภาพของการให้บริการ จะประเมินผลคุณภาพหลังให้บริการไปแล้ว 6 เดือน 
 
หากบริการน่าพอใจจึงจะอนุมัติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารในระยะที่ 2 ส่วนที่เหลืออีกเพื่อให้เต็มเพดาน 13% คาดว่าจะอนุมัติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารระยะที่ 1 ได้ในเดือนธันวาคม 2557" พล.อ.อ.ประจินกล่าว 
 
และว่า ก่อนการปรับขึ้นค่าโดยสาร รถแท็กซี่ทุกคันต้องปรับปรุงคุณภาพบริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน และเงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบก เช่น รถต้องมีสภาพความปลอดภัยและสะอาดทั้งภายในและภายนอก เครื่องปรับอากาศต้องเย็นเพียงพอ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ แต่งกายและมีกิริยาที่สุภาพ เป็นต้น