ยอดใช้แอลพีจีอุตสาหกรรม-ครัวเรือนวูบ

 ยอดใช้แอลพีจีอุตสาหกรรม-ครัวเรือนวูบ 

นายชิษณุพงศ์ รุ่งโรจน์งามเจริญ  นายกสมาคมผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว(แอลพีจี) เปิดเผยว่า ยอดจำหน่ายแอลพีจี(ก๊าซหุงต้ม) ภาคครัวเรือนขณะนี้ภาพรวมยังคงลดลงประมาณ 13-14% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  คาดว่า มาจากปัจจัยภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ซึ่งหากรัฐบาล จะเดินหน้าปรับโครงสร้างราคาแอลพีจีทั้งระบบ เพื่อให้สะท้อนต้นทุนราคาหน้าโรงแยกก๊าซธรรมชาติ จะทำให้ราคาแอลพีจีครัวเรือนและขนส่งต้องปรับขึ้นอีกนั้นเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรดำเนินการแต่ควรคงมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยไว้เช่นเดิมซึ่งปัจจุบันมาตรการดังกล่าวเริ่มมีผู้มาใช้สิทธิมากขึ้นโดยเฉพาะร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร
 
“ เศรษฐกิจชะลอทำให้การใช้ลดตามไปด้วย โดยครัวเรือนที่ขยายก็จะต้องใช้มากแต่ขณะนี้การขยายตัวของที่อยู่อาศัยเป็นแนวสูงคือประเภทคอนโดมิเนียมจำนวนมากส่วนนี้ก็มีผลให้การใช้แอลพีจีลดลงไปด้วย เชื่อว่าปี 58 เศรษฐกิจดีขึ้นก็จะทำให้การใช้แอลพีจีกลับมาขยายตัวตามปกติประมาณ 5-10%  ส่วนการใช้แอลพีจีในภาคขนส่งยังคงเพิ่มขึ้นเพราะแม้ว่ารัฐจะทยอยปรับราคาเพิ่มเพื่อให้เท่ากับครัวเรือนแต่ราคาก็ยังต่ำกว่าน้ำมัน”
 
รายงานข่าวจากกรมธุรกิจพลังงาน(ธพ.) กล่าวว่า สถานการณ์การใช้แอลพีจี 8 เดือนของปีนี้(ม.ค.-ส.ค.57) รวม 19.75 ล้านกก.ต่อวัน  เพิ่มขึ้น 0.3 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยแยกเป็นภาคครัวเรือน   อยู่ที่ 5.83 ล้านกก.ต่อวัน ลดลงประมาณ 13.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ 1.562 กก.ต่อวันลดลง 5.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  แอลพีจีภาคขนส่ง 5.60
 
 ล้านกก.ต่อวันเพิ่มขึ้น 9.3%  เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แอลพีจีภาคปิโตรเคมี 6.75 ล้านกก.ต่อวันปรับขึ้น 4.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
“ภาคครัวเรือนที่ลดมาจากเศรษฐกิจชะลอตัวอีกส่วนหนึ่งจากการที่รัฐเข้มงวดการจับกุมการลักลอบใช้ข้ามประเภทที่ผ่านมา ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมที่ลดลงปัจจัยหลักน่าจะมีจากภาวะเศรษฐกิจและบางรายหันไปใช้เชื้อเพลิงอย่างอื่นแทนเพราะแอลพีจีอุตสาหกรรมมีราคาที่สูงขึ้น”