จัดตั้ง นครแหลมฉบัง เป็นเมืองพิเศษ ชี้โกยรายได้ปีละ 2 แสนล้าน

 จัดตั้ง นครแหลมฉบัง เป็นเมืองพิเศษ ชี้โกยรายได้ปีละ 2 แสนล้าน 

 เห็นชอบจัดตั้ง นครแหลมฉบัง เป็นเมืองพิเศษ เพราะเป็นเมืองท่าที่สำคัญลำดับที่ 16 ของโลก ทำรายได้ให้กับประเทศปีละไม่น้อยกว่า 2 แสนล้านบาท
 
           วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2557) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) มีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้ง อปท. รูปแบบพิเศษ 3 เมืองขึ้น คือ นครแม่สอด จ.ตาก, แหลมฉบัง จ.ชลบุรี และเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมี อปท. รูปแบบพิเศษเพียง 2 แห่ง คือ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ส่วนที่เหลือเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 174 แห่ง เทศบาลตำบล 2,232 แห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 76 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 5,339 แห่ง
   
          ทั้งนี้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 ได้กำหนดให้แหลมฉบังเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และจัดตั้งเทศบาลตำบลแหลมฉบังขึ้นมาทำหน้าที่พัฒนาดูแลชุมชนเมืองและบริการสาธารณะ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ 5 ตำบล 24 หมู่บ้าน ประกอบด้วย...
 
           อำเภอศรีราชา ครอบคลุม 4 ตำบล 19 หมู่บ้าน
           อำเภอบางละมุง ได้แก่ ตำบลบางละมุง มี 5 หมู่บ้าน พื้นที่ 16.03 ตร.กม. และพื้นที่ทางทะเล 21.06 ตร.กม.
 
          อย่างไรก็ตาม หลายปีที่ผ่านมาได้มีความพยายามจะให้แหลมฉบังเป็นเมืองพิเศษมานานแล้ว เพราะเป็นเมืองท่าที่สำคัญลำดับที่ 16 ของโลก อีกทั้งปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีเรือต่างประเทศเข้ามาเดือนละ 500-600 ลำ ตู้คอนเทนเนอร์ขนสินค้าที่ต้องขนย้ายปีละไม่ต่ำกว่า 6 ล้านตู้ รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่มีโรงงานกว่า 130 แห่ง นอกจากนี้ยังมีบริษัทต่าง ๆ ในเครือสหพัฒน์กว่า 80 บริษัท และยังเป็นฐานการผลิตน้ำมันของประเทศไทย ที่ทำรายได้ให้กับประเทศปีละไม่น้อยกว่า 2 แสนล้านบาท ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยจึงได้ยกระดับให้เป็น "เทศบาลนครแหลมฉบัง" ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา