คลิกเพื่อดูรูปใหญ่ขึ้น รูปประกอบ ยันค่าไฟเอฟทีงวดม.ค.58ไม่ลดตามน้ำมัน

 ยันค่าไฟเอฟทีงวดม.ค.58ไม่ลดตามน้ำมัน 

"เรคกูเลเตอร์"ชี้ค่าเอฟทีม.ค.-เม.ย.ไม่ลดลงตามราคาน้ำมัน ระบุรอลุ้นงวดถัดไป
 
 
"เรคกูเลเตอร์"ชี้ค่าเอฟทีม.ค.-เม.ย.ไม่ลดลงตามราคาน้ำมัน ระบุรอลุ้นงวดถัดไป ด้าน“ณรงค์ชัย” ชะลอขึ้นแอลพีจีเลื่อนไปหลังปีใหม่ ขณะ ส.อ.ท. ยอมรับการปรับขึ้นดีเซลได้ไม่เกิน 32 บาทต่อลิตร
 
นายไกรสีห์ กรรณสูต กรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)หรือเรคกูเลเตอร์ กล่าวว่า เรคกูเลเตอร์อยู่ระหว่างหารือกับ 3 การไฟฟ้า เพื่อปรับโครงสร้างค่าไฟใหม่ จากปัจจุบันค่าไฟฟ้าฐานอยู่ที่ 3.9 บาทต่อหน่วย ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดลงได้ โดยผลการศึกษาจะเสร็จในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ. 2558
 
นอกจากนี้เรคกูเลเตอร์ยังเดินหน้าโครงการลดใช้ไฟฟ้าในช่วงที่เกิดการใช้ไฟฟ้าสูงสุด(พีค) หรือโครงการดีมานด์เรสปอนส์ ซึ่งตั้งเป้าในช่วงฤดูร้อน (มี.ค.-พ.ค.2558 ) เพื่อลดพีคไฟฟ้าในช่วงดังกล่าว ส่วนตัวเลขเงินชดเชยนั้น จะต้องหารือกับทางเอกชนต่อไป
 
ขณะที่แนวโน้มค่าเอฟทีงวดใหม่ (ม.ค.-เม.ย.2557) คาดว่าจะยังไม่ปรับลดลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลกที่อ่อนตัวลง เนื่องจากราคาก๊าซอิงราคาน้ำมันย้อนหลัง 6 เดือน จึงยังไม่ส่งผลต่อราคาต้นทุนก๊าซในการผลิตไฟฟ้ามากนัก แต่ในงวดถัดไปอาจเห็นชัดเจนขึ้น
 
นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานยืนยันว่าจะปรับโครงสร้างราคาน้ำมันและก๊าซหลังจากปีใหม่แล้ว เนื่องจากรัฐบาลมีแนวคิดให้ทุกกระทรวงให้ขวัญปีใหม่ให้กับคนไทย ซึ่งในส่วนของกระทรวงพลังงานนั้น เดิมกำหนดปรับโครงสร้างราคาพลังงานในเดือนธ.ค. 2557 และมีผลให้ราคาก๊าซหุงต้ม(แอลพีจี) ต้องปรับขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้นเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทยจึงจำเป็นต้องเลื่อนออกไปหลังปีใหม่แทน
 
พร้อมกันนี้จะต้องปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลให้มีอัตราใกล้เคียงกับน้ำมันชนิดอื่น ซึ่งปัจจุบันภาษีดีเซลถูกเก็บเพียง 75 สตางค์ต่อลิตร ขณะที่น้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ถูกเก็บ 4-5 บาทต่อลิตร การปรับโครงสร้างดังกล่าวจะมีผลให้ยกเลิกการชดเชยแอลพีจีในอนาคตด้วย เนื่องจากแม้ปัจจุบันกระทรวงพลังงานสามารถเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึง 1,000 ล้านบาทต่อเดือน แต่ต้องนำมาชดเชยแอลพีจีเกือบ 1,000 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งไม่เป็นธรรมกับผู้ใช้น้ำมัน
 
สำหรับการปรับขึ้นราคาแอลพีจีและปรับโครงสร้างราคาน้ำมันนั้น เชื่อว่าจะมีผลกระทบต่อประชาชนไม่มากนัก เนื่องจากกระทรวงพลังงานเลือกดำเนินการในช่วงที่ราคาน้ำมันตลาดโลกลดต่ำ และเชื่อว่าราคาจะทรงตัวระดับต่ำต่อไปจนถึงต้นปี 2558 ที่กระทรวงพลังงานจะเริ่มมาตรการปรับโครงสร้าง
 
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) กล่าวว่า ส.อ.ท.ได้จัดตั้งคณะกรรมการทิศทางพลังงานภาคอุตสาหกรรมขึ้น เพื่อศึกษาข้อมูล 3 ด้านเสนอกระทรวงพลังงานในเดือนธ.ค. 2557 ได้แก่ 1. พลังงานที่ควรใช้ในอนาคต 2.วิธีประหยัดพลังงานภาคอุตสาหกรรม 3. ราคาพลังงานที่ควรเป็น และสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ เป็นต้น
 
นอกจากนี้ขอยืนยันว่า หากกระทรวงพลังงานจะปรับขึ้นราคาดีเซล ภาคอุตสาหกรรมจะยอมรับได้ที่อัตราไม่เกิน 32 บาทต่อลิตร เพราะหากเกินกว่านี้จะส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน ขณะที่ยอมรับว่าหากปรับขึ้นแอลพีจีอีก จะทำให้ต้นทุนภาคอุตสาหกรรมปรับขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้