รมว.พาณิชย์เปิดงานครบรอบสถาปนา96ปี

 รมว.พาณิชย์เปิดงานครบรอบสถาปนา96ปี

           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดงาน 96 ปี สถาปนากระทรวงพาณิชย์ พร้อมปาฐกถาพิเศษ “ทิศทางและนโยบายกระทรวงพาณิชย์ระยะ 20 ปี”
 
         นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานงานครบรอบ 96 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ พร้อมปาฐกถาพิเศษ “ทิศทางและนโยบายกระทรวงพาณิชย์ระยะ 20 ปี” และเสวนา “หลักประกันทางธุรกิจ โอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนของธุรกิจไทย” โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านหลักประกันทางธุรกิจ ร่วมกันให้ความรู้เพื่อเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในอนาคต อาทิ นายสำรวย แดงด้วง รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ นายอดุล ขาวละออ  กรรมการสายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายวสันต์ เอกนุ่ม ผู้จัดการฝ่ายประนอมหนี้นครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ นายวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)