สตาร์ตอัป ที่มีมูลค่ามากสุดใน สหรัฐ VS จีน ทำธุรกิจอะไร?

 

สตาร์ตอัป ที่มีมูลค่ามากสุดใน สหรัฐ VS จีน ทำธุรกิจอะไร?