สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ขอแจ้งการเปิดการถ่ายบัตรสีชมพู ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 สมุทรปราการ ตั้งเเต่วันนี้เป็นต้นไป

 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ขอแจ้งการเปิดการถ่ายบัตรสีชมพู ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 สมุทรปราการ ตั้งเเต่วันนี้เป็นต้นไปโดยขอให้นายจ้างปฏิบัติด้วยระมัดระวัง และปฏิบัติตามกฎหมาย #ไม่ประมาท_การ์ดอย่าตก!!!