<< ก่อนหน้า     ต่อไป >>
สัมมนา F.T.I. Outlook 2021

  สัมมนา F.T.I. Outlook 2021

ภายใต้หัวข้อ “The Great Reset : ฝ่าวิกฤต พลิกฟื้นอุตสาหกรรมไทย”

ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 8.00 – 12.00 น. ณ  ห้องภิรัชฮอลล์ 1 ศูนย์

นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)  ปีนี้ได้รับเกียรติจาก

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “อนาคตประเทศ

กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย (Restructure)” รวมทั้ง ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร

ระดับสูงในทุกกลุ่มธุรกิจที่มีความสำคัญกับเศรษฐกิจเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “พลิกฟื้น

อุตสาหกรรมไทย รับการปฏิวัติห่วงโซ่อุปทานโลก (Supply Chain Disruption)”