Thailand Industry Expo 2014

 ขอเชิญร่วมการสัมมนา “Thailand Industry Expo 2014"

ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2557 ณ ห้องจูปิเตอร์ 9 อาคาร Challenger เมืองทองธานี

กิจกรรมในงานประกอบด้วย

การจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

การแสดงและจำหน่ายสินค้า การสัมมนาวิชาการ

การให้บริการคำปรึกษาแนะนำและส่งเสริมการลงทุน

 หัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ

1. นโยบายส่งเสริมการลงทุนในกิจการ SMEs

2. การบริหารของหน่วยเชื่อมโยงอุตสาหกรรม

3. การจัดการด้านพลังงาน

4. การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้า

5. การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

6. การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

สำหรับสัมมนานี้จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 30-31 สิงหาคม 2557

เวลา 08.30 – 16.00 น.

ณ ห้องจูปิเตอร์ 9 อาคาร Challenger อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สามารถดาวน์โหลดกำหนดการและใบสมัครเข้าร่วมสัมมนา คลิกที่นี่

(ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด)

 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

โทรศัพท์ 02-553-8221 โทรสาร 02-553-8321

 หรือ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โทร. 02-202-4418, 02-202-4511 โทรสาร 02-354-3299

แหล่งที่มา : new boi
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม : 39855-pdf.pdf, 49874-pdf.pdf, 29553df0392d87cb-att.jpg,
วันที่ลงประกาศ : 4-08-2557