ร่วมสมัครเข้าร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการกระชับสัมพันธ์ ครั้งที่ 16

 ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่ง

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการกระชับสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 เวลา 08:30 - 14:00 น.
 
ณ Blu-o Rhythm Bowl เมกะบางนา
 
ภายในวันที่ 9 กันยายน 2559 นี้ 
 
กรุณาแจ้งกลับมาที่คุณสมใจ เอมปรากฎ  หมายเลขโทรศัพท์ 02-702-5772 หรือ 087-925-3985
 
 รีบสมัครกันเข้ามานะค่ะ 
แหล่งที่มา :
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม : 252-jpg.jpg, 44757b42113bff1e-att.jpg,
วันที่ลงประกาศ : 17-08-2559