ประชุมหารือร่วมกันปัญหาจราจรติดขัดจากโครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามแยกคลองขุด (รวมสะพานลอยข้ามคลองสำโรง)

 ผลการหารือสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา 

1. ผู้รับจ้างโครงการฯ จะทำการคืนผิวการจราจรบนถนนเทพารักษ์ บริเวณแยกคลองขุด ด้านละ 1 ช่องทางในเดือนกันยายน 2559 เนื่องจากงานตอหม้อตัว T กลางแยกแล้วเสร็จ
2. ผู้รับจ้างโครงการฯ จัดทำป้ายชี้แจงโครงการ ฯ  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางทราบอย่างชัดเจน (บนสะพานลอย หรือ เกาะกลางของถนนเทพารักษ์ และจัดทำป้ายเพิ่มเติมบนถนน ตำหรุ – คลองขุด, ถนนแพรกษา มุ่งหน้า
ตำหรุ – คลองขุด)
3. ผู้รับจ้างโครงการฯ จัดทำ ป้ายแนะนำบอกทางลัดเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด (ตามช่วงเวลา)
        4. ผู้รับจ้างโครงการฯ ส่งข้อมูล และ รูปแบบโครงการฯ สะพานข้ามแยกผ่านสภาฯอุตเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์
ทางสื่อ ON LINE, WWW.
5. งานจราจรทั้ง 2 สถานีจัดกำลังเพิ่มช่วงเวลาเร่งด่วน และ กวดขันวินัยจราจรสำหรับผู้ฝ่าฝืนแซงซ้ายเพื่อมา
U-TURN ทำให้รถทางตรงผ่านไปไม่ได้
แหล่งที่มา :
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม : 44857ce7a1e74cd6-att.docx,
วันที่ลงประกาศ : 6-09-2559