ตลาดงานคนพิการออนไลน์

 ตลาดงานคนพิการออนไลน์

เป็นสื่อกลางที่ช่วยให้การติดต่อประสานงานระหว่างคนพิการ นายจ้าง สถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้คนพิการเข้าทำงาน ตามมาตรา 33 ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นและเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ การประกาศสัมปทาน ตามมาตรา 35 ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้คนพิการทั่วประเทศได้มีอาชีพ มีรายได้และพึ่งพาตนเองได้ ผ่านระบบออนไลน์
 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้จัดทำระบบตลาดงานและตลาดอาชีพอิสระคนพิการออนไลน์ โดยใช้ชื่อเว็บไซต์ “ตลาดงานคนพิการออนไลน์” www.jobpwdthai.go.th รวมทั้งยังพัฒนาระบบ Application “JOBPWDTHAI” ให้สามารถเข้าใช้งานทั้งระบบ iOS และ Android เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนพิการ นายจ้าง สถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ สามารถเข้าใช้งานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเปิดใช้งานเว็บไซต์ตลาดงานคนพิการออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร 02-345-1000
ฝ่ายแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อีเมล์:patchayapornm@off.fti.or.th
แหล่งที่มา : ฝ่ายแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม :
วันที่ลงประกาศ : 21-10-2559