ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดประจำเดือนพฤษภาคม

 คุณวิสิทธิ์ กิตติวรรธนกุล รองประธาน

เป็นผู้แทนในนามส.อ.ท.สป.เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดประจำเดือนพฤษภาคม 2561

แหล่งที่มา :
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม :
วันที่ลงประกาศ : 10-07-2561