ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการ

 คุณปรานี คุรุเวฬุกรณ์ รองประธาน

เป็นผู้แทนในนาม ส.อ.ท.สป. เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการ

เพื่อร่วมรับฟังการบรรยายสรุปความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ประสบผลสำเร็จของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)และบริษัท เอิร์ท เอนไวรอนเมนท์ จำกัด และดูงานด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม ณ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

แหล่งที่มา :
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม :
วันที่ลงประกาศ : 10-07-2561