ประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 (นนทบุรี-สมุทรปราการ)

 คุณปรานี คุรุเวฬุกรณ์ รองประธาน

เป็นผู้แทนในนาม ส.อ.ท.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 (นนทบุรี-สมุทรปราการ) ครั้งที่ 1/2561

เพื่อร่วมให้ความเห็นร่างกรอบเป้าหมายเชิงพื้นที่แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำปี 2563-2569 โดย..คุณอำพล อังคภาภรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในที่ประชุม

แหล่งที่มา :
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม :
วันที่ลงประกาศ : 10-07-2561