ร่วมเสวนาการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรม (Sport Industry)

 คุณชาญณรงค์ บุญรัตนกรกิจ กรรมการ

เป็นผู้แทนในนาม ส.อ.ท.สป.เข้าร่วมเสวนาการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรม (Sport Industry)

เพื่อรับทราบแนวทางและร่วมแสดงความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอันจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2564)

แหล่งที่มา :
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม :
วันที่ลงประกาศ : 10-07-2561