ร่วมตรวจประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการ

 คุณวารุณี ปันทะนะ ผู้แทนกรรมการ

เป็นผู้แทนในนาม ส.อ.ท.สป. เข้าร่วมตรวจประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรม ในฐานะผู้แทนคณะทำงานตรวจประเมินโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

เพื่อร่วมตรวจติดตามและประเมินสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามเกณฑ์การประเมินการมีธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีของสถานประกอบการ เพื่อรายงานผลต่อคณะทำงานตามหลักปรัชญาธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยมีสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ครั้งที่ 1 จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด

แหล่งที่มา :
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม :
วันที่ลงประกาศ : 10-07-2561