ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร

 คุณชัยทัต ถนอมทรัพย์ เลขาธิการ

เป็นผู้แทนในนาม ส.อ.ท.สป. เข้าร่วมเปิดการสัมมนาโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง "การสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและการใช้บริการศูนย์ ICT” โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ผลิตในระดับชุมชนและผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม (high value)ต้นแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในด้านรูปลักษณ์ บรรจุภัณฑ์และความพร้อมด้านการผลิตสินค้าอาหารปลอดภัย (Food safety) ตามมาตรฐานสากล

 

แหล่งที่มา :
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม :
วันที่ลงประกาศ : 10-07-2561