ร่วมคณะทำงานการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกจังหวัดสมุทรปราการ

 คุณปรานี คุรุเวฬุกรณ์ รองประธาน

เป็นผู้แทนในนาม ส.อ.ท.สป. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2561

เพื่อร่วมคัดเลือกมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการจัดประชุมสัมมนา

แหล่งที่มา :
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม :
วันที่ลงประกาศ : 10-07-2561