ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดประจำเดือนมิถุนายน

 คุณวิสิทธิ์ กิตติวรรธนกุล รองประธาน

เป็นผู้แทนในนาม ส.อ.ท.สป.เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน

 

แหล่งที่มา :
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม :
วันที่ลงประกาศ : 10-07-2561