<< ก่อนหน้า     ต่อไป >>
ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

 ประชุมที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประธานกิตติมศักดิ์ และคณะกรรมการ ส.อ.ท.สป. ครั้งที่ 6/2561 (4)

โดย..คุณโกศิลป์ ภัทรธีรานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานที่ประชุม

แหล่งที่มา :
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม :
วันที่ลงประกาศ : 10-07-2561