ขอเรียนเชิญท่านส่งบุคลากรร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง...ดาวรุ่ง ลูกทุ่งโรงงาน ครั้งที่ 2/2562
แหล่งที่มา :
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม :
วันที่ลงประกาศ : 27-05-2562