ประชุมงานประจำปีสำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (OIE Forum)

 ประชุมงานประจำปีสำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (OIE Forum)

เรื่อง “New Perspective of Thailand Industry” มองมุมกลับ ปรับมุมคิด พลิกวิกฤต

อุตสาหกรรมไทย เพื่อร่วมรับฟังปาฐกถา “ทิศทางเศรษฐกิจไทยเดินหน้าอย่างไร ในวิกฤต

ไทย วิกฤตโลก” โดย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการใหญ่ WTO และอดีต

เลขาธิการ UNCTAD

แหล่งที่มา :
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม :
วันที่ลงประกาศ : 23-12-2563