ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment)

 

ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment)

โดยรัฐบาลให้การอุดหนุดค่าจ้างร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาสูงสุดไม่เกิน

7,500 บาทต่อเดือน เริ่มตั้งแต่ตุลาคม 2563-กันยายน 2564) จำนวนทั้งสิ้น 260,000 คน 

ต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษา ม.6,ปวช,ปวส,ป.ตรี  อายุไม่เกิน 25 ปี  จบปี 2562 หรือ 2563

ซึ่งเมื่อวันที่ 30 พ.ย. ณ อิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง มีการรับสมัครและสัมภาษณ์งาน

แหล่งที่มา :
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม :
วันที่ลงประกาศ : 23-12-2563