ประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด(เซลส์แมนจังหวัด)

 ประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด(เซลส์แมนจังหวัด)

ในการผลักดันทะเบียนสินค้า GI และสร้างแบรนด์ของจังหวัด ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ด้วยนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา

แหล่งที่มา :
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม :
วันที่ลงประกาศ : 23-12-2563