ประชุมหารือการเสนอให้จังหวัดสมุทรปราการเข้าเป็นจังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

 

ประชุมหารือการเสนอให้จังหวัดสมุทรปราการเข้าเป็นจังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

เพื่อปรึกษาหารือถึงข้อดีและข้อเสียเพื่อเป็นแนวทางของจังหวัดสมุทรปราการที่จะเข้าร่วม

ทั้งนี้จังหวัดมีพื้นที่รองรับการเข้าร่วมหรือไม่

แหล่งที่มา :
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม :
วันที่ลงประกาศ : 23-12-2563