ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ

 ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เพื่อร่วมพิจารณากำหนดราคาทรัพย์คดีแดงในเขตจังหวัดสมุทรปราการ

แหล่งที่มา :
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม :
วันที่ลงประกาศ : 24-12-2563