ค้นหา
: วันที่ 28 มิถุนายน 2561 : เวลา 09:30 น. : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
: วันที่ 26 มิถุนายน 2561 : เวลา 09:30 น. : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
: วันที่ 25 มิถุนายน 2561 : เวลา 09:30 น. : ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมเบย์
: วันที่ 22 มิถุนายน 2561 : เวลา 09:00 น. : โรงแรมซันทารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา
: วันที่ 19 มิถุนายน 2561 : เวลา 09:30 น. : โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ
: วันที่ 18 มิถุนายน 2561 : เวลา 13:30 น. : ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
: วันที่ 12 มิถุนายน 2561 : เวลา 09:30 น. : ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
: วันที่ 7 มิถุนายน 2561 : เวลา 10:00 - 16:00 น. : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี
: วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 : เวลา 09:30 น. : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ