ค้นหา
17-21 พฤศจิกายน 2558 (5 วัน 4 คืน)
26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 – 12.00 น.ณ ห้อง ส.อ.ท. 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชั้น 4 โซน C ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
8 ตุลาคม 2558..ณ ศูนย์กระจายสินค้าภาคกลาง ..07.00 -15.30 น..อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 24 -26 กันยายน 2558 เวลา 10:00 - 19:00 น. ณ อาคาร 5 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 08.00 – 20.00 น. ณ ห้องเพทาย ชั้น 14 โรงแรม Winsor Suite Hotel สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร
ณ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ระหว่างวันที่ 24 – 26 กันยายน 2558
ณ จังหวัดเกาะกง – สีหนุวิลล์ – พนมเปญ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2558