ค้นหา
กำลังเปิดรับสมาชิก ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2558
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 05.30 - 16.30 น.ณ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.)
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 8.30 – 15.30 น. ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์รอล กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 - 15.30 น.
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
วันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Board Room 3 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 06.00-16.00 น.
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2557 เวลา 11.00 – 17.30 น. ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ(ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานอยุธยา)