ค้นหา
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 8.30 - 17.00 น.
วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2558 (3 วัน 2 คืน)
วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 07.00-14.30 น.
วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2558 (3 วัน 2 คืน)
วันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Board Room 3 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 – 17.00 น.
วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 13.30 - 15.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 13.00 - 13.30 น.) ณ ห้องประชุม ส.อ.ท. 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
สำรวจตลาดและศักยภาพผู้ผลิตอินเดีย สัมมนา & แลกเปลี่ยนประสบการณ์การค้าและการลงทุน พร้อมฟังบรรยาย “วางยุทธศาสตร์ เจาะตลาดอินเดีย” ณ เมืองอาห์เมดาบัด (Ahmedabad) รัฐคุชราต(Gujarat) ประเทศอินเดีย วันที่ 11 – 14 มกราคม 2558 (4 วัน 2 คืน)
วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ จัดโดย JETRO (Bangkok)