ค้นหา
29 กรกฎาคม 2558ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
30 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 3 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
10 กรกฎาคม 2558 เวลา 07.00-15.30 น. ณ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 – 12.00 น
วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30-14.00 น. ณ Blu-o Rhythm Bowl เมกะ บางนา (ชั้น 2 ใกล้โรงภาพยนตร์)
ตั้งเป้ายกระดับนวัตกรรมเอสเอ็มอีไทยกว่า 200 รายรองรับเออีซีใน 3 ปี“
1 – 6 กรกฎาคม 2558 (6 วัน 3 คืน)
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09:00 น. – 16:45 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ
14 พฤษภาคม 2558 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
27 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ