ค้นหา
วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 13.30 - 15.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 13.00 - 13.30 น.) ณ ห้องประชุม ส.อ.ท. 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
สำรวจตลาดและศักยภาพผู้ผลิตอินเดีย สัมมนา & แลกเปลี่ยนประสบการณ์การค้าและการลงทุน พร้อมฟังบรรยาย “วางยุทธศาสตร์ เจาะตลาดอินเดีย” ณ เมืองอาห์เมดาบัด (Ahmedabad) รัฐคุชราต(Gujarat) ประเทศอินเดีย วันที่ 11 – 14 มกราคม 2558 (4 วัน 2 คืน)
วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ จัดโดย JETRO (Bangkok)
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2557 ณ เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส
วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องบอร์ดรูม 2 ชั้น 3 โซนซี ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ