ค้นหา
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
ฉบับนี้พบกับ คุณพรพรรณ ศรมยุรา (พร) ทายาทธุรกิจรุ่นที่ 2 บริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จำกัด (KCF) น่าสนใจอย่างไร ? ต้องไม่พลาดอ่านนะค่ะ
วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12.30 - 16.30 น.
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12.30 - 16.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 – 16.00 น.
วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 07.00 – 15.00 น.
วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.30 – 16.00 น.
วันพุธที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ