ค้นหา
25 - 28 กันยายน 2557 ณ IMPACT เมืองทองธานี Hall 7-8
วันที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 12.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.30 – 16.00 น.
วันที่ 26-31 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ปันความสุข คืนแก่สังคม ปั่นกินลม ชมเมืองโบราณ 9 พ.ย. 57
วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องบัวสรวง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ถนนสุขุมวิท-บางปูสายเก่า จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 24 - 28 กันยายน 2557 ( 5 วัน 3 คืน )
อบรม & เจรจาธุรกิจกับ aCommerce
วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 12.30 – 16.30 น.
วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 15 โรงแรมเมเปิล บางนา
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557