ค้นหา
วันพุธที่ 19 มีนาคม 2557 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
ธนบัตรปลอมระบาดเกลื่อน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 27-30 เมษายน 2557 (4 วัน 2 คืน)
ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิจัย NANOTEC - อุตสาหกรรมยา อาหารเสริม และเวชสำอาง (ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิกบัตร BM VIP CARD สมาชิก FIBA และสมาชิก BM Member บริษัทละ 1 ท่าน )
ให้บริการทุกวันเสาร์ตลอด มี.ค. ตั้งแต่ 8.30-16.00 น.
ประชุมสามัญประจำปี 2557 และการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ วาระปี 2557-2559
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด