ค้นหา
แต่ควบคุมได้ถ้าให้ความร่วมมือ
วันที่ 10-12 กันยายน 2557 (3 วัน 2 คืน)
ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2557 ณ ห้องจูปิเตอร์ 9 อาคาร Challenger เมืองทองธานี
วันที่ 24 - 28 กันยายน 2557 ( 5 วัน 3 คืน )
วันที่ 10-12 กันยายน 2557 (3 วัน 2 คืน)
อังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.00 – 15.30 น. ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30 - 12.00 น.
ะหว่างวันที่ 26-31 สิงหาคม 2014 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อาคารชาเลนเจอร์1-3 เมืองทองธานี โดยในงานจะมีการจัดกิจกรรมสัมมนาและออกบูธประมาณ 1000 บูธ เพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับประชาชนทั่วไปในราคาต่ำกว่าปกติ