ค้นหา
พร้อมบริการ 5 ธันวาคมนี้
26 พฤศจิกายน 2556
วันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2556 (5 วัน 3คืน)
อังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เวลา 8.30 – 17.00 น.
14 ตุลาคม 2556 ณ ห้อง ส.อ.ท. 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ณ ห้องบอร์ดรูม 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 – 16.00 น. จัดโดย ฝ่ายโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย