ค้นหา
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 4 เมษายน 2557
วันพุธที่ 19 มีนาคม 2557 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
ธนบัตรปลอมระบาดเกลื่อน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
8 มีนาคม 2557 เวลา 8.30 – 16.00 น.
ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิจัย NANOTEC - อุตสาหกรรมยา อาหารเสริม และเวชสำอาง (ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิกบัตร BM VIP CARD สมาชิก FIBA และสมาชิก BM Member บริษัทละ 1 ท่าน )