ค้นหา
สร้างพระประธานเบญจพักตร์ ปางนั่งประทานพร ศิลปะร่วมสมัย ณ วัดหนองกระเบียน ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556 เวลา 7.00-14.30 น. ณ นิคมอุตสาหกรรมบางพลี อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
9 -13 พฤศจิกายน 2556 (5 วัน 4 คืน)
5 - 7 กันยายน 2556 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ ฮอลล์ 4 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2556 เส้นทางสมุทรปราการ – นครนายก (อิงธาร รีสอร์ท)
สัมมนาและเจรจาธุรกิจ (ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย) 9 กันยายน 2556 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 1-2 โซน A ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 ณ ห้องอาหารสุพรรณิการ์ ร้านอาหารฝ้ายคำ
5-8 กันยายน 2555 ณ IMPACT เมืองทองธานี Hall 2-3