ค้นหา
ให้บริการทุกวันเสาร์ตลอด มี.ค. ตั้งแต่ 8.30-16.00 น.
ประชุมสามัญประจำปี 2557 และการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ วาระปี 2557-2559
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.)
วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557 เวลา 8.30-13.00 น. ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ
พบกับ "หญิงลี ศรีชุมพล"ปะทะ "หนุ่มราชภัฎ ดำรงค์ วงศ์ทอง"
วันที่ 21-26 กุมภาพันธ์ 2557 (6 วัน 3 คืน)
“ระบบ RFID กับการยกระดับมาตรฐานการขนส่ง และโลจิสติกส์ เพื่อการเตรียมพร้อมสู่ AEC”
ยันค่าโดยสารเฉลี่ย 2 บาท/ก.ม.