ค้นหา
วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556 เวลา 11.30 – 17.30 น. อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม – 3 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
เดินหน้าจัดเก็บภาษีแนวใหม่ โดยใช้หลักการบริหารความเสี่ยง
ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายนถึง 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 – 21.00 น.บริเวณอาคารชาเลนเจอร์ 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 12.00 – 17.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.)
วันพุธที่ 3 กรกฏาคม 2556 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ. ห้องประชุม Meeting Room 3-4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์