ค้นหา
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทปราการ
จาก 7 วันเป็น 2 เดือน พร้อมส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านมือถือ
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 เวลา 7.00-14.30 น. ณ เมกะบางนาเซ็นเตอร์ ถ.บางนา-ตราด กม.8 แขวงบางแก้ว เขตบางพลี จ.สมุทรปราการ
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์สาธิต RFIDศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 3
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 เวลา 12.00 – 17.30 น. ณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active) พ.ศ. 2556 - 2558
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 6.30-14.30 น. ณ นิคมอุตสากรรมลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
กลยุทธ์การสำรวจความต้องการของลูกค้า วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 3 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ