ค้นหา
14 ตุลาคม 2556 ณ ห้อง ส.อ.ท. 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ณ ห้องบอร์ดรูม 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 – 16.00 น. จัดโดย ฝ่ายโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สร้างพระประธานเบญจพักตร์ ปางนั่งประทานพร ศิลปะร่วมสมัย ณ วัดหนองกระเบียน ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556 เวลา 7.00-14.30 น. ณ นิคมอุตสาหกรรมบางพลี อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
9 -13 พฤศจิกายน 2556 (5 วัน 4 คืน)
5 - 7 กันยายน 2556 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ ฮอลล์ 4 อิมแพ็ค เมืองทองธานี