ค้นหา
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้อง Boardroom 3 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คลองเตย กรุงเทพฯ
สมัครก่อน รับสิทธิ์พิจารณาเข้าร่วมโครงการก่อน และรับจำนวนจำกัดในแต่ละกิจกรรม
สัมมนา หัวข้อ "Change The Way We Work" ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม Meeting Room 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริรกิติ์
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 56 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
Modern Supply Chain & Logistics Management การจัดการซัพพลายเซนและโลจิสติกส์สมัยใหม่ ให้ทันยุค AEC วันอังคารที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
ศึกษาดูงานเทคโนโลยีและระบบรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ในโรงงานและำนักงาน วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 7.00-14.00 น. ณ บริษัท กัทส์ เซคเคียวริเทค จำกัด สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ