ค้นหา
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 63 เวลา 13.30-16.30 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 63 เวลา 09.00-14.30 น. ณ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 3
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 63 เวลา 17.00-18.00 ณ ศูนย์การค้าซีคอนฯ
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 63 เวลา 10.00-12.00 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชั้น 4
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม เวลา 13.30-14.30 ณ สนง.บังคับคดี
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 63 เวลา 11.00-12.00 ณ สถานที่ตากอากาศบางปู
วันที่ 10 ก.ค.63 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ