ค้นหา
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังงหวัดสมุทรปราการ
อุตสาหกรรมยา อาหารเสริม และเวชสำอาง (ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิกบัตร BM VIP CARD และสมาชิก BM Member บริษัทละ 1 ท่าน)
1-2 August 2013
ใช้เวลาดำเนินการ 15 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 ถึงเดือนตุลาคม 2557
เล็งนำเอกชนสำรวจลู่ทางการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านปีหน้า...
วันที่ 5-9 กันยายน 2556 (5 วัน 4 คืน) ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติจือป๋อ มณฑลซานตง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2556 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้อง ส.อ.ท. 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โซน C ชั้น 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 8.30-13.00 น. ณ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
ตรึงดอกเบี้ย2.50% คาดเศรษฐกิจปีนี้โตต่ำ5%
เออีซีกับ ม.หอการค้าไทย