ค้นหา
ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายนถึง 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 – 21.00 น.บริเวณอาคารชาเลนเจอร์ 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 12.00 – 17.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.)
วันพุธที่ 3 กรกฏาคม 2556 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ. ห้องประชุม Meeting Room 3-4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทปราการ
จาก 7 วันเป็น 2 เดือน พร้อมส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านมือถือ
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 เวลา 7.00-14.30 น. ณ เมกะบางนาเซ็นเตอร์ ถ.บางนา-ตราด กม.8 แขวงบางแก้ว เขตบางพลี จ.สมุทรปราการ
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์สาธิต RFIDศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 3
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 เวลา 12.00 – 17.30 น. ณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร