ค้นหา
Modern Supply Chain & Logistics Management การจัดการซัพพลายเซนและโลจิสติกส์สมัยใหม่ ให้ทันยุค AEC วันอังคารที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
ศึกษาดูงานเทคโนโลยีและระบบรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ในโรงงานและำนักงาน วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 7.00-14.00 น. ณ บริษัท กัทส์ เซคเคียวริเทค จำกัด สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556 เวลา 16.00-18.00 น.ณ Summit Windmill Golf Club ห้องอาหาร The Fountain ถ.บางนา-ตราด กม.10.5 (ฝั่งขาออก)
วันจันทร์ที่ 3 มิย 56 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Meeting Room 1-2 ชั้น 1 โซน A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ (ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิก และรับจำนวนจำกัด)
Scenario Planning วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 เวลา 12.30 - 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 3 และ 4 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิจัย (BIOTEC) อุตสาหกรรมอาหาร (ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิกบัตร BM VIP CARD และสมาชิก BM Member บริษัทละ 1 ท่าน ) วันพุธที่ 5 มิ.ย. 2556 ณ สวทช. ปทุมธานี รับจำนวน 30 ท่านเท่านั้น
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า CP ALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556 เวลา 07.15 - 14.30 ณ ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 15.00-17.00 น. ณ ห้องอาหารสุพรรณิการ์ ร้านอาหารฝ้ายคำ
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิ์การและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้อง Board Room 3 และ 4 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ