ค้นหา
วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00 น. ณ วัดหนองกระเบียน จังหวัดลพบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556 เวลา 11.30 น. ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด
วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00 น. ณ วัดหนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
งานแสดงเทคโนโลยีและประสบการณ์บนโลกออนไลน์ พร้อมสัมมนาความรู้ออนไลน์ ครั้งแรก และยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ วันที่ 25 - 28 เมษายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555
ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการและภาคอุตสาหกรรม วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2556 เวลา 13.30-15.30 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
วันพุธที่ 16 มกราคม 2556 เวลา 19.00 น.ร้านอาหารใบไม้ร่าเริง
วันพุธที่ 16 มกราคม 2556 เวลา 16.00-18.00 น. ณห้องอาหารสุพรรณิการ์ ร้านอาหารฝ้ายคำ บางนา-ตราด
เรียนเชิญนักธุรกิจและผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหาร FTI Business Administration : FIBA รุ่น 2 โดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์