ค้นหา
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม Meeting Room 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
วันพุธ-ศุกร์ที่ 26-28 มิถุนายน 2556 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้อง GS1 Room 2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชั้น 3 โซน ซี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปรกาาร
วันพุธที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
วันพุธที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น.-12.00 น.ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง
15 พฤษภาคม 2556 เวลา : 12.00 - 17.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.)
ขอเชิญร่วมเจรจาธุรกิจ สร้างเครือข่าย และสำรวจโอกาสทางธุรกิจในพม่า วันที่ 13-15 มิถุนายน 2556 (3 วัน 2 คืน)
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 เวลา 6.30-14.30 น. ณ โรงงานบริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี