ค้นหา
14 พฤษภาคม 2556 เวลา : 08.30 - 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 3 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
1-3 เมษายน 2556
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง ชั้น 6
วิเคราะห์ศักยภาพและวางกลยุทธ์ในการแข่งขัน เพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในยุค AEC วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2556 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2556 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
วันที่ 25 - 28 เมษายน 2556 (4 วัน) ณ Plenary Hall 1-3 และ Grand Ballroom ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 - 15.45 น. ณ ห้องสัมมนา1 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
วันที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมกมลมาศ ชั้น 6 โรงแรมสุขโกศล (โรงแรม Siam city เก่า)
วันพฤหัสบดีที่ี 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30 น. ณ สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2556 ณ ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปรกาาร